Affären är belägen strax utanför Smålandsstenar, på höger sida utmed 153:an mot Värnamo.